Regulamin

 1. W klubie obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer oraz innych urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz.
 2. W klubie panuje całkowita dyskrecja i swoboda. Możesz wszystko i nie musisz nic – osoby niestosujące się do zasad regulaminu, zostaną wyproszone z klubu.
 3. Klub umożliwia korzystanie z wybranych pomieszczeń oraz wyposażenia klubu w cenie biletu. Obecność w klubie nie gwarantuje przeżycia żadnych doznań erotycznych.
 4. Decydujesz się być z nami, więc bądź towarzyski. W klubie odnosimy się do siebie po koleżeńsku.
 5. Palić papierosy można wyłączyć w strefie do tego wyznaczonej (palarni).
 6. Nie nadużywamy alkoholu – pracownicy obsługi mają prawo odmówić sprzedaży alkoholu.
 7. W lokalu chodzimy w stroju dostosowanym do charakteru imprezy (np. strój erotyczny).
 8. Od naszych gości wymagamy wysokiej kultury osobistej, oraz przestrzegania zasad higieny.
 9. Przed skorzystaniem z jacuzzi, należy umyć ciało pod prysznicem (do jacuzzi wchodzimy wyłącznie nago).
 10. Ze względów bezpieczeństwa w strefie spa obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się boso lub obuwiu do tego nieprzystosowanym.
 11. Ze względów higienicznych w jacuzzi obowiązuje bezwzględny zakaz uprawiania seksu w jakiejkolwiek formie.
 12. Wszelkie nieporozumienia załatwiamy za murami klubu.
 13. Prezerwatywy udostępniane są bezpłatne (dostępne w każdym pomieszczeniu) – po zużyciu wyrzuć do kosza. Po zakończonej zabawie pozostawiamy pokoje w stanie jakim zastaliśmy. Zużyte prześcieradła, ręczniki oraz prezerwatywy należy wyrzucić do odpowiednich pojemników, które znajdują się na terenie klubu.
 14. W każdej chwili możesz wycofać się z zabawy lub odmówić komuś bez konieczności podania przyczyny. Każda osoba przebywająca na terenie klubu ma bezwzględny obowiązek natychmiast uszanować odmowę innego uczestnika zabawy.
 15. Klub zastrzega sobie możliwość niewpuszczenia do klubu osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu lub innych używek.
 16. Za wszelkie zniszczenia wyposażenia niewynikające z zaniedbań klubu odpowiada Klient.
 17. Za zgubiony numerek lub zniszczenie zamka w szafce obsługa pobierze opłatę w wysokości 50PLN.
 18. W klubie, podczas imprez obowiązuje nakaz używania prezerwatyw. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja gdy uczestnicy zabawy wyrażą na to obustronną chęć oraz zgodę.
 19. Nieodpowiednie zachowanie – w szczególności brak szacunku dla innych gości i niereagowanie na odmowę wspólnej zabawy – będzie skutkowało natychmiastowym wyproszeniem z klubu, a w skrajnych przypadkach dożywotnim zakazem wstępu na teren wszystkich klubów należących do naszej grupy.
 20. Obsługa ma prawo wyprosić z imprezy za naganne zachowanie oraz za nie stosowanie się do powyższego regulaminu.
 21. Klub zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia lub wyproszenia gości z terenu klubu bez podania przyczyny.
 22. Klub jest przeznaczony dla osób które ukończyły 21 rok życia.